STUDIUM ANIMATORÓW KULTURY

STUDIUM ANIMATORÓW KULTURY

TEATR • TANIEC • FILM
O Studium
Galeria
Kontakt
„Gdy śliczna Panna…”
19 grudnia 2018 r. Jasełka i wigilia Czytaj dalej"„Gdy śliczna Panna…”"
Czytaj więcej "„Gdy śliczna Panna…”"
Studium w Mediatece
14 grudnia 2018 r. Studium w Mediatece w Ostrowie Wielkopolskim Czytaj dalej"Studium w Mediatece"
Czytaj więcej "Studium w Mediatece"
Mikołajkowe urodziny Szymona
9 grudnia 2018 r. Urodziny Szymona Czytaj dalej"Mikołajkowe urodziny Szymona"
Czytaj więcej "Mikołajkowe urodziny Szymona"
Mikołajkowo w teatrze
4-6 grudnia 2018 r. Mikołajki w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu Czytaj dalej"Mikołajkowo w teatrze"
Czytaj więcej "Mikołajkowo w teatrze"
Czarownice na andrzejki
      Andrzejki 30 listopada 2018 r. Czytaj dalej"Czarownice na andrzejki"
Czytaj więcej "Czarownice na andrzejki"
Gałązka heliotropu
Gałązka heliotropu 20 listopada 2018 r. Czytaj dalej"Gałązka heliotropu"
Czytaj więcej "Gałązka heliotropu"
Animacje z „Pszczółkami”
14 listopada 2018 r. Spotkanie z przedszkolakami Czytaj dalej"Animacje z „Pszczółkami”"
Czytaj więcej "Animacje z „Pszczółkami”"
Studium w Teatrze z numerem 4
12 listopada 2018 r. Duża scena Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu Czytaj dalej"Studium w Teatrze z numerem 4"
Czytaj więcej "Studium w Teatrze z numerem 4"

O Studium

Animacja kultury to ścieżka dla tych, którzy chcą wieść ciekawe i barwne życie zawodowe, wypełnione niebanalnymi zadaniami, wciąż zaskakujące, oparte na relacji z drugim człowiekiem.

Studium Animatorów Kultury możliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym oraz w placówkach oświatowych i dydaktycznych.

Nasza szkoła przeznaczona jest dla osób kreatywnych, operatywnych i twórczych, otwartych na aktywność społeczną, chętnych inicjować i realizować w obszarze społeczności lokalnej zadania animacyjne w zakresie kultury. Chodzi o działania nastawione na zmianę społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, wyzwalania w nim chęci uczestniczenia w kulturze i aktywizowania własnej twórczości, a przez to społecznej integracji oraz budowania kapitału społecznego, rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, wspomagania rozwoju jednostek i zbiorowości oraz budowania ich aktywności społecznej.

Słuchacze zdobywają wykształcenie pozwalające na profesjonalne organizowanie działalności animacyjnej, prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych, koncertów, wystaw i ekspozycji. Umiejętności uzyskane w Studium przygotowują słuchaczy do podejmowania zadań organizatorów i animatorów działań kulturalnych i społeczno-kulturalnych w środowisku lokalnym, a także w zakresie rozwijania działalności kulturotwórczej i aktywizacji amatorskiej twórczości artystycznej w środowisku lokalnym.

Studium Animatorów Kultury — nabór na rok 2018/19

Zapraszamy do Studium Animatorów Kultury, informacje o procesie rekrutacyjnym dostępne są tu »» http://studium.kalisz.pl/nabor-na-rok-20122013/Autorka: Jolanta Chowańska

Opublikowany przez Studium Animatorów Kultury Piątek, 1 czerwca 2018

Kompetencje uzyskane w trakcie nauki umożliwią słuchaczom twórcze wykorzystywanie współczesnych mediów do upowszechniania i animowania działań z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz inicjowania niezależnych działań w przestrzeni społeczno-kulturowej.

Absolwent uzyskuje umiejętności samodzielnego wartościowania zjawisk i procesów kulturowych, dokonywania wyboru i twórczego adaptowania tekstów kultury. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w zakresie pozyskiwania i twórczego przetwarzania informacji; jest przygotowany do aktywnego, kreatywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Absolwent zdobędzie rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanym na rozwijania działalności kulturotwórczej i aktywizacji amatorskiej twórczości artystycznej w środowisku lokalnym.Zostanie wyposażony w umiejętności dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu szeroko pojętej animacji kultury, z nastawieniem na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

Specyfika zajęć w Studium i szeroko potraktowane uczestnictwo w kulturze i życiu społecznym pozwala na przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze pracownika instytucji kultury: muzeum, biblioteki, wytwórni filmowej, galerii sztuki lub innej placówki związanej z kulturą; pracownika mediów; pracownika instytucji turystycznych; inicjatora działań kulturalnych z szczególnym uwzględnieniem specjalizacji takich jak teatr i taniec.