STUDIUM ANIMATORÓW KULTURY

STUDIUM ANIMATORÓW KULTURY

TEATR • TANIEC • FILM
O Studium

Animacja kultury to ścieżka dla tych, którzy chcą wieść ciekawe i barwne życie zawodowe, wypełnione niebanalnymi zadaniami, wciąż zaskakujące, oparte na relacji z drugim człowiekiem.

Galeria
Odwiedź nasze galerie na http://picasaweb.google.com/ppskak https://www.facebook.com/studium.kultury
Kontakt

Zespół Szkół Animatorów Kultury

ul. Podmiejska 25a 62-800 Kalisz tel. 62 766 04 46 e-mail: ppskak@op.pl

Dzień Tańca
Dzień Tańca
  26 kwietnia 2018 g: 18:00, sala widowiskowa MDK w Kaliszu (Fabryczna 13-15) Czytaj dalej
Czytaj więcej
Nagrody! „Tylko dance ma sens”
Nagrody! „Tylko dance ma sens”
            6 kwietnia 2018 r. Świętujemy! Jury w składzie: Marlena Bełdzikowska, Barbara Kazimierczak i Witold Jurewicz przyznało nagrodę Regionalnych Spotkań...
Czytaj więcej
Rekrutacja 2018/2019
Rekrutacja 2018/2019
Zapraszamy!    Rekrutacja na nowy rok szkolny 2018/2019   Egzaminy wstępne (rozmowa kwalifikacyjna) system dzienny: 5 lipca 2018 r., godz. 10:00 31 sierpnia 2018 r.,...
Czytaj więcej
Uśmiechy i tulipany
Uśmiechy i tulipany
8 marca 2018 r.   W  Dzień Kobiet w hali handlowej Pod Zegarem w Kaliszu rozdawaliśmy kwiaty, uśmiechy, życzenia i piosenki - całe naręcza dobrego...
Czytaj więcej
Coś dla płci pięknej
Coś dla płci pięknej
8 marca 2018 r. Panowie stanęli na wysokości zadania: błysnęli elegancją, dowcipem i... kwieciem. Goździki były zresztą piękną i adekwatną ilustracją przygotowanego przez panów wystąpienia...
Czytaj więcej
Eksperyment na wolności
Eksperyment na wolności
  26 lutego - 2 marca 2018 r. "Przerwa techniczna. Studium TV" Czytaj dalej
Czytaj więcej
„Magia Kina”
„Magia Kina”
  4 marca 2018 r.   Ekipa Studium pojawiła się na koncercie muzyki filmowej "Magia Kina" w Liskowie. Ewelina Sieraszewska - taniec, Ania Rożek -...
Czytaj więcej
Nasi…
Nasi…
   2 marca 2018 r.   Duma rozpiera, kiedy śledzimy losy naszych absolwentów (i nie tylko absolwentów...) Wieczór tańca w wykonaniu studentów specjalności choreografia i techniki...
Czytaj więcej

O Studium

Animacja kultury to ścieżka dla tych, którzy chcą wieść ciekawe i barwne życie zawodowe, wypełnione niebanalnymi zadaniami, wciąż zaskakujące, oparte na relacji z drugim człowiekiem.

Studium Animatorów Kultury możliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym oraz w placówkach oświatowych i dydaktycznych.

Nasza szkoła przeznaczona jest dla osób kreatywnych, operatywnych i twórczych, otwartych na aktywność społeczną, chętnych inicjować i realizować w obszarze społeczności lokalnej zadania animacyjne w zakresie kultury. Chodzi o działania nastawione na zmianę społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, wyzwalania w nim chęci uczestniczenia w kulturze i aktywizowania własnej twórczości, a przez to społecznej integracji oraz budowania kapitału społecznego, rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, wspomagania rozwoju jednostek i zbiorowości oraz budowania ich aktywności społecznej.

Słuchacze zdobywają wykształcenie pozwalające na profesjonalne organizowanie działalności animacyjnej, prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych, koncertów, wystaw i ekspozycji. Umiejętności uzyskane w Studium przygotowują słuchaczy do podejmowania zadań organizatorów i animatorów działań kulturalnych i społeczno-kulturalnych w środowisku lokalnym, a także w zakresie rozwijania działalności kulturotwórczej i aktywizacji amatorskiej twórczości artystycznej w środowisku lokalnym.

Kompetencje uzyskane w trakcie nauki umożliwią słuchaczom twórcze wykorzystywanie współczesnych mediów do upowszechniania i animowania działań z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz inicjowania niezależnych działań w przestrzeni społeczno-kulturowej.

Absolwent uzyskuje umiejętności samodzielnego wartościowania zjawisk i procesów kulturowych, dokonywania wyboru i twórczego adaptowania tekstów kultury. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w zakresie pozyskiwania i twórczego przetwarzania informacji; jest przygotowany do aktywnego, kreatywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Absolwent zdobędzie rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanym na rozwijania działalności kulturotwórczej i aktywizacji amatorskiej twórczości artystycznej w środowisku lokalnym.Zostanie wyposażony w umiejętności dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu szeroko pojętej animacji kultury, z nastawieniem na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

Specyfika zajęć w Studium i szeroko potraktowane uczestnictwo w kulturze i życiu społecznym pozwala na przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze pracownika instytucji kultury: muzeum, biblioteki, wytwórni filmowej, galerii sztuki lub innej placówki związanej z kulturą; pracownika mediów; pracownika instytucji turystycznych; inicjatora działań kulturalnych z szczególnym uwzględnieniem specjalizacji takich jak teatr i taniec.