Teatr

PSAK

ARTYSTA ANIMATOR DZIAŁAŃ TEATRALNYCH

Opis zawodu

To nowoczesny zawód oparty na kształceniu umiejętności praktycznych z zakresu metod i technik teatralnych, pracy w grupie, szczególnie nastawiony na artystyczny rozwój uczestników.

Proponujemy program kształcenia, który pozwala zdobyć umiejętności operowania językiem sztuki w sposób profesjonalny i kreatywny, uwzględniając przy tym indywidualne predyspozycje słuchaczy.

Przygotowujemy do realizacji autorskich projektów teatralnych, edukacyjnych, społecznych zorientowanych wokół form twórczej ekspresji, opierając działania na zasadach podmiotowości, wspólnotowości oraz samoorganizacji.

Wspieramy aktywność, w której praca narzędziami teatralnymi pozwala rozwijać wyobraźnię, doskonalić warsztat artystyczny, oraz tworzy przestrzeń do projektowania i przeprowadzania społecznej zmiany.

Nauka odbywa się w blokach warsztatowych, prowadzonych przez specjalistów/praktyków, którzy swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe przekazują używając nowoczesnych metod kształcenia, opartych na pracy zespołowej oraz tworzeniu i wzmacnianiu relacji uczeń – nauczyciel.

 Program kształcenia składa się z trzech modułów

I moduł – laboratorium praktyk teatralnych

 • Warsztat reżyserski
 • Techniki ekspresji scenicznej Ciało/Ruch/Przestrzeń
 •  Sztuka interpretacji i emisja głosu
 •  Laboratorium dźwięków konkretnych i improwizowanych
 •  Laboratorium scenografii i działań przestrzennych
 • Pracownia lalkarska

II moduł – teoria teatru w praktyce

 • Wiedza o teatrze
 •  Warsztat krytyczno-repertuarowy

III moduł – laboratorium animacji

 • Teatr jako narzędzie zmiany
 • Techniki teatralne w pracy z dziećmi
 • Praktyka kompetencji społecznych
 • Interdyscyplinarne dyplomowe warsztaty animacji
 • Zarządzanie projektem i pozyskiwanie środków na animację

Adresaci

Program skierowany jest do absolwentów liceów, studentów kierunków humanistycznych, szkół artystycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych, które chcą zdobyć szeroki zakres praktycznych umiejętności z obszaru technik różnych dziedzin sztuki oraz wiedzę i doświadczenie dotyczące możliwości wykorzystywania nabytych kompetencji w pracy edukacyjnej, społecznej, pedagogicznej a także profesjonalnych działaniach artystycznych.

 Perspektywy zawodowe

Absolwent animacji działań teatralnych posiada umiejętności, doświadczenie i wiedzę niezbędne do realizacji własnych projektów a także zasad dotyczących samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.

Jest przygotowany do pracy w obszarze kultury i sztuki zarówno w sferze realizacji działań instytucji kulturalnych (m.in.: teatry, domy kultury, muzea), edukacyjnych (szkoły, ośrodki socjoterapii, świetlice środowiskowe) jak i niezależnej, autorskiej pracy (instytucje pozarządowe, stowarzyszenia, inicjatywy twórcze, projekty teatralne).

 

Dlaczego warto?

To możliwość doświadczenia procesu pracy, który wzmocni Twoje artystyczne zdolności, stworzy przestrzeń dzięki której będziesz mógł artykułować i kierunkować własną twórczość.

Będziesz pracował w kameralnych grupach pod okiem życzliwej i profesjonalnej kadry wspierającej Twój indywidualny rozwój.

Dzięki współpracy z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu oraz instytucjami kultury w regionie będziesz mógł współtworzyć realizowane tam projekty.

Będziesz pracował w miejscu z profesjonalnym wyposażeniem sal (sala teatralna, taneczna, medialne).

To jedyny w skali kraju program praktycznej nauki animacji teatralnej, to model kształcenia do podmiotowości prowadzony w oparciu o zasady równości, szacunku, postawy otwartości i akceptacji.

TEATR

st9Dajemy Wam gwarancję, że wybierając ten kierunek, będziecie bardzo zajęci – Wasze grafiki wypełnią próby do spektakli, doskonalenie umiejętności scenicznych, pisanie scenariuszy, projektowanie scenografii, przygotowania do akcji animacyjnych. Nieco wytchnienia znajdziecie w zaciszu pracowni lalkarskiej i na zajęciach poświęconych cyzelowaniu dykcji (sztuka słowa), literaturze czy historii teatru i dramatu.

DSC_0116Spora liczba zajęć praktycznych (również w zakresie komunikacji społecznej, dramy, pracy z grupą i w grupie, kontaktów interpersonalnych) sprawia, że nasi absolwenci są gotowi zmierzyć się z pracą związaną z różnymi formami sztuki scenicznej.

DSC_0049Nasza szkoła posiada własną salę teatralną z pełnym oświetleniem oraz zapleczem w postaci kostiumów i rekwizytów. Zajęcia teatralne prowadzone są przez lubianych i doświadczonych aktorów (Małgorzata Kałędkiewicz, Warszosław Kmita). Pod ich okiem studenci realizują swoje pierwsze spektakle, projekty sceniczne. Rozwijają swoją wyobraźnię, uczą się zasad rządzących sceną, sposobu zachowania na scenie. Każdy semestr kończy się praktycznym egzaminem, podczas którego studenci prezentują swoje dokonania.

Nauka w Studium trwa 2 lata (na razie – przygotowujemy się do przekształcenia, dzięki niemu będziemy mogli oferować edukację trwającą 3 lata, kończącą się licencjatem). Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w cyklu 4-semestralnym.
Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.
Pomyślne zaliczenie czterech semestrów uprawnia do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, który jest podstawą otrzymania dyplomu ukończenia Studium i uzyskania zawodu artysta animator działań teatralnych.
W trzecim semestrze nauki nasi studenci odbywają praktykę w ośrodkach i centrach kultury, mediach, ośrodkach terapii zajęciowej, agencjach reklamowych, ośrodkach sztuki plastycznej lub w teatrach zawodowych na terenie całego kraju.
W ciągu dwóch lat studiów realizowane są bloki przedmiotów ogólnych i specjalistycznych.

Do przedmiotów ogólnych należą:
·         historia sztuki
·         literatura
·         metody i techniki animacji
·         historia i estetyka fotografii
·         taniec
·         wiedza o kulturze
·         wiedza o animacji
·         psychologia
·         komunikacja społeczna
·         drama
·         techniki pracy umysłowej
·         lektorat języka angielskiego

Do przedmiotów specjalistycznych należą:

 • historia teatru i dramatu
 • scenografia
 • reżyseria
 • pisanie scenariusza
 • multimedia – współczesne środki rejestracji obrazu
 • sztuka słowa
 • teatr lalkowy
 • repertuar
Close Menu
Skip to content