Od 1 września nowy rozdział!!!

Przed momentem Rada Pedagogiczna PPSKAK podpisała uchwałę powołująca PSAK, czyli Policealne Studium Animatorów Kultury!!!!
Utworzono trzy specjalizacje:
– animator tańca
– animator działań teatralnych
– animator działań filmowych
w trybie dziennym i zaocznym.... Czytaj dalej