Film

PSAK ANIMATOR DZIAŁAŃ FILMOWYCH Opis zawodu To zawód dla tych, którzy kochają film, są zainteresowani pracą w grupie, organizowaniem rozmaitych spotkań, kreacją własnych pomysłów, realizacją artystycznych wizji, budzeniem potencjałów tkwiących w ludziach poprzez działania zorientowane wokół filmu i jego szerokiego wykorzystania w różnych formach pracy w środowisku lokalnym. Rekrutacja do …

Taniec

PSAK ANIMATOR TAŃCA   Opis zawodu Animator tańca jest zawodem przeznaczonym dla osób, których pasją jest taniec oraz jego różnorodność ruchowa, ale także dla tych, którzy chcą zdobyć przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne dotyczące budowania choreografii, pracy z zespołem oraz pedagogiki tańca. Kształcimy w kierunku tworzenia spektakli interdyscyplinarnych (ruch, dźwięk, światło tp.) oraz …

Teatr

PSAK ANIMATOR DZIAŁAŃ TEATRALNYCH Opis zawodu To nowoczesny zawód oparty na kształceniu umiejętności praktycznych z zakresu metod i technik teatralnych, pracy w grupie, szczególnie nastawiony na artystyczny rozwój uczestników. Proponujemy program kształcenia, który pozwala zdobyć umiejętności operowania językiem sztuki w sposób profesjonalny i kreatywny, uwzględniając przy tym indywidualne predyspozycje słuchaczy. …