* Jeśli kandydat posiada filmy, zdjęcia, etc. prosimy o załączenie linku do prac.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach załączonych do formularza przez Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych w związku z rekrutacją i jestem świadomy(a) swoich praw z tym związanych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO" informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu z siedzibą w: 62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 25a. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody a celem przetwarzania jest organizacja i przeprowadzenie rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. W związku z przetwarzanie Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do: wycofania zgody; dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przetwarzane tylko w celach archiwalnych i na wypadek ewentualnego postępowania prawnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w przypadku udziału w rekrutacji. Bez podania danych osobowych udział w rekrutacji jest niemożliwy. Inspektor ochrony danych: Karol Adamek, tel. 506 366 906, e-mail: inspektor@adamekk.com
Close Menu