Film

PSAK

film

ARTYSTA ANIMATOR DZIAŁAŃ FILMOWYCH

Opis zawodu

To zawód dla tych, którzy kochają film, są zainteresowani pracą w grupie, organizowaniem rozmaitych spotkań, kreacją własnych pomysłów, realizacją artystycznych wizji, budzeniem potencjałów tkwiących w ludziach poprzez działania zorientowane wokół filmu i jego szerokiego wykorzystania w różnych formach pracy w środowisku lokalnym.

Rekrutacja do Studium Animatorów Kultury

Zapraszamy do Studium Animatorów Kultury, informacje o procesie rekrutacyjnym dostępne są tu »» http://studium.kalisz.pl/nabor-na-rok-20122013/Teatr, Taniec, Film (dzienny): I termin — 5 lipca 2018 r. — godz. 10:00 Teatr, Taniec, Film (dzienny): II termin — 31 sierpnia 2018 r. — godz. 10:00 Film (zaoczny): I termin — 5 lipca 2018 r. — godz. 10:00 II termin — 31 sierpnia 2018 r. — godz. 10:00 i 8 września 2018 r. — godz. 10:00Autorka: Karolina Spławik Olek

Opublikowany przez Studium Animatorów Kultury Wtorek, 26 czerwca 2018

Kształcenie zawodowe odbywa się w 3 modułach

I moduł – specjalistyczne zajęcia praktyczne

  • Warsztat reżyserski
  • Podstawy realizacji telewizyjnej i filmowej
  • Warsztat scenopisarski
  • Montaż i korekcja barwna

II moduł – specjalistyczne zajęcia teoretyczne

  • Najważniejsze kierunki w historii kina
  • Kino epoki cyfrowej
  • Kino autorskie

III moduł – laboratorium animacji

  • Warsztaty filmowe w pracy z różnymi grupami wiekowymi
  • Praktyki w centrach kultury
  • Prowadzenie autorskich scenariuszy zajęć edukacji filmowej

Kształcenie do zawodu animatora działań filmowych wzmocnione jest obszernym spektrum przedmiotów z zakresu wiedzy o kulturze i jej animacji, różnych dziedzinach sztuki oraz teoretycznego i praktycznego przygotowania do podejmowania rozmaitych inicjatyw w środowiskach lokalnych.

 Perspektywy zawodowe

Kierunek przygotowuje w sposób praktyczny do pracy: w centrach kultury, Młodzieżowych Domach Kultury, placówkach oświatowych, telewizjach internetowych, centrach informacji kulturalnej, lokalnych mediach, przy eventach i festiwalach. Dla chętnych istnieje możliwość przygotowania teczki do artystycznych szkół filmowych.

Adresaci

Naszymi adresatami są młodzi ludzie, którzy chcą nauczyć się ABC rzemiosła filmowego w praktyce (cyfrowy sprzęt filmujący, statyw, rekorder dźwięku, mikrofon), pracy w programie montażowym Adobe Premiere, zorganizowania małego planu filmowego (na potrzeby realizacji reklam, newsów, reportaży, etiud fabularnych), podstaw scenopisarstwa i języka filmowego, tworzenia vlogów, kanałów internetowych do publikacji prac filmowych. Dowiedzą się również, jak w praktyce zorganizować i przeprowadzić warsztaty filmowe, mobilne akcje edukacji filmowej, zajęcia filmowe dla różnych grup wiekowych w tym również zajęcia z filmoterapii.

Dlaczego warto?

Bo dwa lata pracy w naszej szkole zaowocują konkretnymi efektami: słuchacze pod okiem ekspertów z branży zrealizują autorskie projekty, cykl reklam społecznych oraz wspólną etiudę fabularną lub dokumentalną, która zostanie zaprezentowana na wydarzeniach i festiwalach filmowych.

Close Menu
Skip to content