Komunikat z 16 października 2020 roku


Kalisz, 16 października 2020 roku

W związku z Komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych,
w kontekście ogłoszonych przez Rząd obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 w dniu 16 października 2020 r. zalecono ograniczenia zajęć realizowanych stacjonarnie. Z uwagi na potrzebę zapewnienia Słuchaczom i pracownikom PSAK w Kaliszu możliwie najbardziej bezpiecznych warunków kształcenia w obecnym okresie, przenosimy zajęcia animatorów działań filmowych i animatorów tańca w trybie zaocznym z dnia 17.10.2020 r. i 18.10.2020 r. na dzień 14.11.2020 r. i 15.11.2020 r.

O zarządzeniach szczegółowo regulujących tryb pracy Studium poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Serdecznie pozdrawiam, z życzeniami zdrowia

Bogna Czwordon
/ /

Close Menu