Nabór na rok 2019/2020

Zapraszamy!

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020:

29 sierpnia 2019 r., godz. 10:00

Zawody:

 • artysta animator działań teatralnych
 • artysta animator tańca
 • artysta animator działań filmowych
 • animator działań regionalnych (NOWA PROPOZYCJA!)

Kształcenie bezpłatne w trybie dziennym i zaocznym.

Nie przegap swojej szansy!

Studium Animatorów Kultury — nabór na rok 2018/19

Zapraszamy do Studium Animatorów Kultury, informacje o procesie rekrutacyjnym dostępne są tu »» http://studium.kalisz.pl/nabor-na-rok-20122013/Autorka: Jolanta Chowańska

Opublikowany przez Studium Animatorów Kultury Piątek, 1 czerwca 2018

Przygotowaliśmy dla Was specjalizacje w trybie dziennym i zaocznym.

(Tutaj znajdziesz link do podania o przyjęcie do szkoły.)
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Studium: ul. Podmiejska 25a, Kalisz, tel. 062 766 04 46, e-mail: ppskak@op.pl

Rekrutacja do Studium Animatorów Kultury

Zapraszamy do Studium Animatorów Kultury, informacje o procesie rekrutacyjnym dostępne są tu »» http://studium.kalisz.pl/nabor-na-rok-20122013/Teatr, Taniec, Film (dzienny): I termin — 5 lipca 2018 r. — godz. 10:00 Teatr, Taniec, Film (dzienny): II termin — 31 sierpnia 2018 r. — godz. 10:00 Film (zaoczny): I termin — 5 lipca 2018 r. — godz. 10:00 II termin — 31 sierpnia 2018 r. — godz. 10:00 i 8 września 2018 r. — godz. 10:00Autorka: Karolina Spławik Olek

Opublikowany przez Studium Animatorów Kultury Wtorek, 26 czerwca 2018

Rozmowa kwalifikacyjna jest podzielona na 2 części i polega:

 • w części praktycznej (sprawdzającej predyspozycje do zawodu) na zaprezentowaniu fragmentu prozy bądź poezji oraz zaśpiewaniu piosenki (specjalizacja teatralna) lub zaprezentowa
  niu fragmentu zaimprowizowanego tańca (specjalizacja taneczna)
 • w części teoretycznej na rozmowie dotyczącej literatury i ogólnej wiedzy o kulturze oraz zainteresowań kandydata.

Nauka w Studium trwa 2 lata. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w cyklu 4-semestralnym.

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.

Pomyślne zaliczenie czterech semestrów uprawnia do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, który jest podstawą otrzymania dyplomu ukończenia Studium i uzyskania zawodu.

ANIMATOR KULTURY O SPECJALIZACJI TEATRALNEJ, TANECZNEJ lub FILMOWEJ

Egzamin dyplomowy przebiega dwuetapowo i składa się z warsztatu w formie spektaklu, pokazu choreografii, wernisażu bądź innej formy scenicznej oraz pisemnej pracy dyplomowej na temat ustalony z promotorem.

W trzecim semestrze nauki nasi studenci odbywają praktykę w ośrodkach i centrach kultury, mediach, ośrodkach terapii zajęciowej, agencjach reklamowych, ośrodkach sztuki plastycznej lub w teatrach zawodowych na terenie całego kraju.

W ciągu dwóch lat studiów realizowane są bloki przedmiotów ogólnych i specjalistycznych.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na rekrutację, która odbędzie się w budynku Studium przy ulicy Podmiejskiej 25a.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Studium (drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście)

Ubiegający się o przyjęcie do Studium powinni dostarczyć do sekretariatu (najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej) następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia liceum
 • zaświadczenie lekarskie
 • podanie (proszę pobrać plik) podanie.doc
 • CV
 • 3 fotografie

Studium Animatorów Kultury to szkoła, która pozwoli Wam określić swoją indywidualność, sprecyzować własne zainteresowania, rozwijać uzdolnienia i pasje, radzić sobie z trudnościami, zrozumieć, że sukces, to żyć w zgodzie z sobą, otworzyć się na innych ludzi.

Uczymy ludzi wrażliwych i poszukujących!

Rozwijamy Waszą kreatywność na zajęciach teatralnych (reżyseria, scenografia, zajęcia aktorskie, pisanie scenariuszy, wystąpienia, praca animacyjna i in.) i tanecznych (taniec współczesny, choreografia, rytmika), a o intelekt dbamy na przedmiotach teoretycznych.
Nauka u nas jest dobrym przygotowaniem do podjęcia ciekawej pracy bądź kontynuacji studiów na kierunkach związanych z kulturą, teatrem, mediami, rozrywką, reklamą, pracą z ludźmi.

Close Menu