Zapraszamy!

Ruszyła rekrutacja na nowy rok szkolny 2022/2023! Dołącz do nas. Czekamy na Twoje zgłoszenie – wypełniony formularz.

Indywidualna rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w formie stacjonarnej lub online pod koniec sierpnia 2022 r.

Zawody:

Kształcenie bezpłatne w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Masz pytanie? Zadzwoń!

tel.: 62 766 04 46

Kandydaci powinni dostarczyć do sekretariatu Studium (najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej) następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum) lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub poświadczony odpis),
  • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie,
  • 2 fotografie w formacie legitymacyjnym.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Studium (drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście).

Kliknij, aby przejść do formularza

Policealne
Studium Animatorów Kultury
ul. Podmiejska 25a, 62-800 Kalisz
tel.: 62 766 04 46,
e-mail: sekretariat@studium.kalisz.pl

 
Zajrzyj na nasz profil na Facebooku:

Studium Animatorów Kultury na Facebooku

 

POBIERZ INFORMATOR —> PLIK PDF

Close Menu