Taniec

ARTYSTA ANIMATOR TAŃCA  

Opis zawodu

Animator tańca jest zawodem przeznaczonym dla osób, których pasją jest taniec oraz jego różnorodność ruchowa, ale także dla tych, którzy chcą zdobyć przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne dotyczące budowania choreografii, pracy z zespołem oraz pedagogiki tańca. Kształcimy w kierunku tworzenia spektakli interdyscyplinarnych (ruch, dźwięk, światło itp.) oraz wykorzystywania różnych form ruchu w działalności animacyjnej.

Kształcenie

Słuchacz w trakcie 2-letniego kształcenia zdobywa szeroką wiedzę społeczną, humanistyczną oraz artystyczną z zakresu historii i teorii tańca, wiedzy o innych dziedzinach sztuki (muzyka, teatr, literatura), różnorodnych technikach tanecznych takich jak taniec klasyczny, nowoczesny, współczesny, charakterystyczny, czy współpraca z partnerem oraz wiedzę ekonomiczną, dotyczącą marketingu i zarządzania działalnością kulturalną. Słuchacz zostanie odpowiednio przygotowany do pracy animatora tańca, będzie posiadał kompetencje do wykonywania pracy zawodowej w środowisku lokalnym, budowania zespołu, tworzenia przedstawień oraz pracy scenicznej.

Adresaci

Zawód animatora tańca skierowany jest do osób chcących zdobyć wiadomości i umiejętności z zakresu różnych technik tanecznych, pracy z ciałem, budowania świadomości ciała oraz obecności w przestrzeni scenicznej.  metod pracy indywidualnej oraz grupowej, pracy w środowisku lokalnym, kreatywnego myślenia, umiejętności zarządzania własnymi projektami animacyjno-artystycznymi oraz pogłębiania zamiłowania do sztuki tanecznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent zgodnie z posiadaną wiedzą i kompetencjami będzie przygotowany do szerzenia animacji kultury tanecznej w społeczeństwie, pracy w teatrach tańca oraz teatrach zawodowych, szeroko rozumianym ruchu amatorskim (tancerz, choreograf, kierownik zespołów tanecznych), pracy animatora czasu wolnego w zakresie tańca, zarządzania instytucjami kultury o profilu tanecznym, prowadzenia działalności gospodarczej ( np. szkoły tańca).

 Atuty kierunku

Kaliskie Studium od ponad 20 lat kształci animatorów tańca, zapewniając instytucjom kultury napływ wyspecjalizowanej kadry. Wykładowcy Studium to najwyższej klasy specjaliści, tancerze oraz doświadczeni pedagodzy, którzy poprzez indywidualną pracę ze słuchaczem, umożliwią mu realizowanie się w wybranej dziedzinie sztuki.

Podczas nauki słuchacze mają stały dostęp do sal tanecznych w ramach indywidualnych ćwiczeń. Studium stwarza im możliwość udziału w projektach pozaszkolnych,  prezentacji swoich działań na scenach ważnych instytucji kultury. Powstające pod koniec edukacji projekty dyplomowe są doskonałym wstępem do profesjonalnej pracy zawodowej. W ramach kierunku przewidziane jest również odbycie praktyk oraz stażu, który pozwoli przygotować absolwenta do podjęcia pracy zawodowej i nawiązania współpracy z przyszłym potencjalnym pracodawcą.

Dance-05W czasie dwuletniej nauki w PSAK  przed adeptami sztuki tanecznej stawiamy przede wszystkim jedno ważne zadanie – uzyskanie świadomości ciała w ruchu, czasie i przestrzeni.  A co się z tym wiąże?

DSC_1040

Oczywiście ćwiczenia, ćwiczenia i… ćwiczenia. W Studium macie okazję poznać różne techniki i style ruchowe – jazz, hip hop, podstawy klasyki, elementy techniki Marthy Graham, Merce’a Cunninghama, podstawy rytmiki, wybrane metody kompozycji i choreografii,  tańce narodowe, techniki improwizacji ruchowej oraz kontakt-improwizacji, mody taneczne, podstawy capoeiry, wybrane tańce towarzyskie. To oczywiście nie wszystko, są jeszcze zajęcia z teatru ruchu i form scenicznych, polegające na pracy z tekstem i uczące operowania teatralnymi środkami wyrazu.

.Aleksander_Zajczyk_59

Nasi słuchacze uczą się anatomii, teorii ruchu, metodyki nauczania tańca i historii tańca, oglądają filmy tańca i spektakle taneczne – nagrane lub na żywo, dokonując później ich analizy i dyskutując na temat ich odbioru oraz użytych środków scenicznych.

DSC_0021

Na zakończenie każdego semestru słuchacze przygotowują samodzielnie lub pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, etiudy choreograficzne solowe lub grupowe, które następnie prezentowane są przed publicznością podczas sesji egzaminacyjnej, a także różnego rodzaju imprez, happeningów, festiwali i działań artystycznych.

IMG_0311

Dla tych tancerzy, którzy chcą brać udział w procesie powstawania choreografii w oparciu o techniki tańca współczesnego istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia Zespołu Tańca Współczesnego STUDNIA. Założycielem i choreografem zespołu jest Anna Wytych-Wierzgacz. Zespół ma w swoim dorobku prestiżowe nagrody otrzymane na Konfrontacjach Tańca Współczesnego w Koninie i na festiwalu PolemiQi w Warszawie oraz występy na Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego w Bytomiu, festiwalach La Strada, Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych, MultiArt i SoloDance w Kaliszu.

IMG-100220_7804
Tancerze Studni organizują i uczestniczą w warsztatach tanecznych i teatralnych, wieczorach tańca współczesnego, tanecznych jam-sessions, corocznie współorganizują obchody Międzynarodowego Dnia Tańca w Kaliszu, działaniach taneczno – aktorskich przy okazji różnego rodzaju imprez kulturalnych. Ze względu na czas procesu dydaktycznego skład zespołu zmienia się na początku każdego roku szkolnego.

Zawód animator tańca

Do przedmiotów ogólnych należą:
· historia tańca i baletu
· psychologia
· metody i techniki animacji
· wiedza o kulturze
· wiedza o animacji
· scenografia
· pedagogika
· techniki pracy umysłowej
· język angielski

Do przedmiotów specjalistycznych należą:
· improwizacja
· tańce narodowe
· technika tańca współczesnego
· reżyseria i kompozycja tańca
· mody taneczne (capoeira, hip hop, jazz, taniec brzucha, popping i locking)
· taniec klasyczny
· taniec towarzyski

Close Menu