30 listopada 2017 r.

 

Po raz drugi zaprezentowaliśmy plon fotograficznych poszukiwań słuchaczy Studium Animatorów Kultury.

TRANSCENDENTALIA 30 listopada 2017 r. o godz. 19:30.
Klub Stara Przepompownia, ul. Raszkowska 78, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Transcendentalia (z jęz. łacińskiego transcendere 'przekraczać’) – termin metafizyki scholastycznej oznaczający powszechne własności bytu; w przeciwieństwie do uniwersaliów orzekane są analogicznie.  Są to takie ponadczasowe cechy rzeczywistości, kategorie, które nie poddają się tradycyjnej klasyfikacji, wynikające z samego faktu istnienia czegoś. Nie funkcjonują namacalnie, można je jedynie uchwycić w odpowied­niego typu doświadczeniu i stwierdzić w sądzie lub w ocenie. Po prostu są i basta! Przykłady? Dobro, miłość, piękno, istnienie, konieczność itp.

 

Nie mylić z imponderabiliami ; )

(imponderabilia «rzeczy nieuchwytne i niedające się dokładnie zmierzyć lub obliczyć, mogące jednak wywierać wpływ na jakieś sprawy») Słownik języka polskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transc 1 transc

Close Menu