Słuchacz tego kierunku poznaje zagadnienia kompozycji fotograficznej.W praktyce realizuje tematy związane z technologią fotografii oraz technikami fotograficznymi. Uczy się zasady prowadzenia pracowni fotograficznej, posługuje się sprzętem służącym do rejestracji, obróbki i publikacji obrazu.

Opis zawodu

Słuchacz tego kierunku poznaje zagadnienia kompozycji fotograficznej. W praktyce realizuje tematy związane z technologią fotografii oraz technikami fotograficznymi. Uczy się zasady prowadzenia pracowni fotograficznej, posługuje się sprzętem służącym do rejestracji, obróbki i publikacji obrazu.

Wybrane przedmioty:

    • kompozycja fotografii

    • historia i estetyka fotografii

    • pracownia fotograficzna

    • technika i technologia fotografii

    • multimedia

    • wiedza o filmie

    • ekspozycja fotografii

    • zarządzanie projektem

      

W trakcie zajęć słuchacze poznają oprogramowanie wspomagające wykonywanie zadań fotograficznych. Zdobywają cenne doświadczenie realizując i rejestrując działania interdyscyplinarne oraz tworząc projekty multimedialne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent otrzymuje tytuł animatora kultury w zawodzie animator fotografii.

Absolwent zdobywa zawodowe umiejętności pozwalające na działanie w obszarze sztuki mediów współczesnych i animacji wykorzystując środki multimedialne.

Posiada cenną  znajomość szlachetnych technik fotograficznych i potrafi, posługując się sztuką fotografii, stworzyć wydarzenie animacyjno – artystyczne. Potrafi przygotować warsztaty fotograficzne, sesje fotograficzne i integrować różne dziedziny kultury i sztuki w tym  teatr, taniec, film.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

– przygotowywania planu zdjęciowego,

– obróbki i publikowania obrazu,

– rejestrowania obrazu z zastosowaniem różnych technik zdjęciowych zgodnie z zasadami kompozycji i estetyki fotografii,

– wykonywania zdjęć plenerowych i studyjnych oraz wykonywanie fotografii użytkowej,

– obróbki cyfrowej i chemicznej materiałów fotograficznych,

– obsługi sprzętu fotograficznego, oświetleniowego oraz urządzeń do powielania i obróbki obrazu,

– przygotowywania i archiwizowania dokumentacji z zakresu organizacji animacyjnej i wykonywania prac fotograficznych,

– stosowania technik animacyjno – fotograficznych.

Perspektywy zawodowe

Analiza rynku pracy oraz ofert pracy, w oparciu o portale Internetowe i zainteresowania uczeniem się tej dziedziny wskazuje, że fotografowie należą do grupy poszukiwanych pracowników. Wzbogacenie o umiejętności animacyjne zawodu fotografa poszerza możliwości działań zawodowo-społecznych.

Rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych fotografów – animatorów ze znajomością tradycyjnych i nowoczesnych metod wykonywania zdjęć. 

Kierunek przygotowuje w sposób praktyczny do pracy: w centrach kultury, Młodzieżowych Domach Kultury, placówkach oświatowych, telewizjach internetowych, centrach informacji kulturalnej, lokalnych mediach, przy eventach i festiwalach. 

Adresaci

Fotografowanie sprawia Ci wiele przyjemności? Zawód, który proponujemy w naszej szkole pcha do rozwoju, poszerza sposób patrzenia na świat, rozwija, otwiera umysł. Pozwala na zatrzymanie i zarejestrowanie rzeczywistości,  umożliwia przeżywanie wielu niezapomnianych chwil.  Naszymi adresatami są młodzi ludzie, którzy chcą nauczyć się ABC rzemiosła fotograficznego  w praktyce… i tu brakuje kilku szczegółów 

Dowiedzą się również, jak w praktyce zorganizować i przeprowadzić warsztaty fotograficzne, mobilne akcje edukacji fotograficznej, zajęcia fotograficzne dla różnych grup wiekowych.

Dlaczego warto?

Aby robić naprawdę dobre zdjęcia, potrzebne jest doskonałe wyczucie estetyki, dobre oko, umiejętność dostrzeżenia detali, zatrzymania chwili i wyeksponowania tego, co najważniejsze – do tego wszystkiego nieodzowne jest pełne opanowanie wszelkich zagadnień technicznych oraz stworzenie własnego warsztatu pracy, w tym znajomość programów graficznych. Dwa lata pracy w naszej szkole zaowocują konkretnymi efektami: 

Close Menu