Słuchacz tego kierunku poznaje zagadnienia kompozycji fotograficznej.W praktyce realizuje tematy związane z technologią fotografii oraz technikami fotograficznymi. Uczy się zasady prowadzenia pracowni fotograficznej, posługuje się sprzętem służącym do rejestracji, obróbki i publikacji obrazu.

Wybrane przedmioty:

  • kompozycja fotografii
  • historia i estetyka fotografii
  • pracownia fotograficzna
  • technika i technologia fotografii
  • multimedia
  • wiedza o filmie
  • ekspozycja fotografii
  • zarządzanie projektem

W trakcie zajęć słuchacze poznają oprogramowanie wspomagające wykonywanie zadań fotograficznych. Zdobywają cenne doświadczenie realizując i rejestrując działania interdyscyplinarne oraz tworząc projekty multimedialne.

Absolwent zdobywa zawodowe umiejętności pozwalające na działanie w obszarze sztuki mediów współczesnych i animacji wykorzystując środki multimedialne.

Close Menu
Skip to content