rajd421 kwietnia 2015 r.

Wcielenie się w kamienicę to ciężka sprawa, zwłaszcza gdy wymaga ona generalnego remontu…

Obchodzony niedawno Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków stał się pretekstem do ważnych działań i doskonałej zabawy. Słuchacze PPSKAK, pod opieką dr Joanny Bruś-Kosińskiej, we współpracy z Liceum Plastycznym w Kaliszu, PTTK i Towarzystwem Opieki nad Zabytkami zaprosili na ożywianie Kalisza. We wtorek odbył się rajd szlakiem zabytków oraz happening pod hasłem „Ratujemy zabytki” na Głównym Rynku.

Nasi słuchacze spróbowali się zmierzyć z problemem zaniedbanej starówki.  Wcielili się w kamienice i angażowali uczestników rajdu oraz przechodniów, aby je odmalowali.

Close Menu