animator fotografii
Animator fotografii, zajęcia z fotografii w terenie

animator fotografii

Słuchacz tego kierunku poznaje zagadnienia kompozycji fotograficznej.W praktyce realizuje tematy związane z technologią fotografii oraz technikami fotograficznymi. Uczy się zasady prowadzenia pracowni fotograficznej, posługuje się sprzętem służącym do rejestracji, obróbki…

0 Komentarzy

animator działań filmowych

Opis zawodu To zawód dla tych, którzy kochają film, są zainteresowani pracą w grupie, organizowaniem rozmaitych spotkań, kreacją własnych pomysłów, realizacją artystycznych wizji, budzeniem potencjałów tkwiących w ludziach poprzez działania…

0 Komentarzy

animator tańca

Opis zawodu Animator tańca jest zawodem przeznaczonym dla osób, których pasją jest taniec oraz jego różnorodność ruchowa, ale także dla tych, którzy chcą zdobyć przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne dotyczące budowania…

0 Komentarzy

animator działań teatralnych

Opis zawodu To nowoczesny zawód oparty na kształceniu umiejętności praktycznych z zakresu metod i technik teatralnych, pracy w grupie, szczególnie nastawiony na artystyczny rozwój uczestników. Przygotowujemy do realizacji autorskich projektów…

0 Komentarzy
Close Menu