18 kwietnia 2018 r.
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w Kaliszu

 

Słuchacze I roku naszego Studium zamienili się w tym roku w pomniki przyrody. Ciekawa charakteryzacja, kostiumy i zabawy animacyjne miały uświadomić dzieciom oraz młodzieży biorącej udział w rajdzie, że zabytkami mogą być także twory natury, np. drzewa.  W akcję z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków  zaangażowali się również: PTTK, Liceum Plastyczne oraz Hufiec. 
fot. Jakub Seydak
  
Close Menu