maj – czerwiec 2020 Festiwal Małych Form Artystycznych

Tegoroczny Festiwal Małych Form Artystycznych ma nietypową zdalną formułę, spowodowaną ograniczeniami, jakie nałożono również na nas, twórców. Festiwal ma na celu wyłonienie młodych talentów – jest to jednocześnie jedna z form rekrutacji do kaliskiego Studium Animatorów Kultury. Kreatywność jednak nie podlega kwarantannie, tworzymy dzieła z tym samym zaangażowaniem albo nawet większą pasją, zapełniając pustkę, która wynika z braku kontaktów interpersonalnych. Każdy twórca jest animatorem kultury, z poświęceniem dba o samorozwój, a tym samym o dobro społeczne. Tegoroczny Festiwal Małych Form Artystycznych kierujemy do wszystkich wrażliwych, utalentowanych ludzi.

Jury przyzna nagrody pieniężne, jednorazową lub w łącznej kwocie 1000 zł oraz dyplomy za konkretne walory zgłoszonej pracy.
Trzy nagrody główne w postaci indeksów, czyli zwolnienia z egzaminów wstępnych na wybraną specjalność PSAK w Kaliszu.

regulamin
https://drive.google.com/open?id=1KF28BTV48QAgNtnHxhCCpyuAhvdsnytY

karta zgłoszenia
https://drive.google.com/drive/folders/1VVzi_eEbL0QGKI3lDuFmgFsl3KSY4LZj

Close Menu