7 czerwca 2021 r.

Poważne pytania zabrzmiały na instalacji multimedialnej – pokazie kończącym zajęcia z przedmiotu Media cyfrowe pod egidą Michała Trusza. W absolutnej ciemności skonfrontowaliśmy się z wypowiedziami młodych ludzi zarejestrowanymi podczas przygotowywania pokazu przez słuchaczy I i II roku tańca i teatru. Aż szkoda, że instalacja była z nami tylko 2 dni.

Close Menu