21-22 maja 2021 r.

Spotkaliśmy się – przedstawiciele wszystkich trzech szkół animacyjnych w naszym kraju z Krosna, Wrocławia i Kalisza – żeby porozmawiać, poznać się lepiej i po raz kolejny zauważyć, że wszyscy robimy to samo, a różnimy się pięknie.

W pierwszym dniu referat „Sztuka społeczna w działaniach animacyjnych” wygłaszał Michał Trusz, a w drugim zajęcia warsztatowe „Ciało siedzące w ruchu. Czy zdalnie wyklucza praktycznie?” zaproponowała dr Anna Wytych-Wierzgacz. Kolejne spotkanie za rok – u podnóża Bieszczad w siedzibie Studium Animatorów Kultury w Krośnie.

Close Menu