5 października 2019 r.

Znów skorzystaliśmy z gościnności ostrowskiej Mediateki, żeby przedstawić plon semestralnych zmagań adeptów zawodu animator działań filmowych. Obejrzeliśmy etiudy roku pierwszego i dyplomowe filmy ubiegłorocznych absolwentów, wśród nich animację „DIY” Karoliny Olek która dostała się do FINAŁU konkursu etiud i animacji na Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w Łodzi.

Close Menu