Przed momentem Rada Pedagogiczna PPSKAK podpisała uchwałę powołująca PSAK, czyli Policealne Studium Animatorów Kultury!!!!
Utworzono trzy specjalizacje:
– animator tańca
– animator działań teatralnych
– animator działań filmowych
w trybie dziennym i zaocznym.

Wkrótce informacje o naborze!

Wszyscy ci, którym z rożnych względów nie udało się jeszcze obronić dyplomu lub uzyskać kompletu zaliczeń do ukończenia szkoły w systemie PPSKAK mają jeszcze szansę – ostatnią, bo rok szkolny 2017/2018 będzie ostatnim dla funkcjonowania szkoły w ramach PPSKAK.

 

 

 

 

Close Menu