Myślisz o rozwoju opartym na kształceniu umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu artystycznego? Chcesz zdobywać wiedzę w otoczeniu ludzi, którzy mają podobne podejście do życia? Pragniesz być rozumiany, chcesz by dostrzeżono Twoją niepowtarzalność?

Studium Animatorów Kultury w Kaliszu jest szkołą, w której nie jesteś anonimowy. W pełni realizujemy ideę nauczania indywidualnego – wykładowcy każdemu słuchaczowi pomagają rozwijać wyobraźnię i kreatywność. U nas nie tyko zdobywasz wiedzę teoretyczną – przede wszystkim kształcisz umiejętności (także sceniczne), nabierasz pewności siebie i otwierasz się na innych. 

Jesteśmy szkołą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kształcimy w zawodach: 

– animator działań teatralnych (TEATR) 

– animator tańca (TANIEC) 

– animator działań filmowych (FILM) 

– animator fotografii (FOTOGRAFIA) 

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna. Trwa cztery semestry, a skończona jest egzaminem dyplomowym (projektem artystycznym). Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną.

Dołącz do nas w roku szkolnym 2022/2023. Czekamy na Ciebie. 

Masz pytania? Zadzwoń: 62 766 04 46

ANIMATOR DZIAŁAŃ TEATRALNYCH

Wybrane przedmioty:

 • warsztat reżyserski
 • sztuka interpretacji
 • emisja głosu
 • warsztat dźwięków konkretnych i improwizowanych
 • techniki teatralne
 • techniki ekspresji scenicznej
 • pracownia scenografii
 • warsztat krytyczno-repertuarowy
 • fotografia
 • media cyfrowe

Nowoczesny zawód oparty na kształceniu umiejętności praktycznych z zakresu sztuki aktorskiej i technik teatralnych oraz pracy z mikrofonem, szczególnie nastawiony na artystyczny rozwój słuchaczy. Przygotowujemy do realizacji autorskich projektów teatralnych, edukacyjnych, społecznych zorientowanych wokół form twórczej ekspresji. Wspieramy aktywność, w której praca narzędziami teatralnymi pozwala rozwijać wyobraźnię, doskonalić warsztat artystyczny oraz tworzy przestrzeń do wzmacniania kompetencji scenicznych (spektakle teatralne dla publiczności są integralną częścią kształcenia).

ANIMATOR TAŃCA

Wybrane przedmioty:

 • techniki pracy z ciałem
 • rytmika kreatywna
 • taniec klasyczny
 • taniec współczesny
 • taniec ludowy
 • improwizacja
 • nowe style taneczne
 • choreografia
 • kompozycja tańca
 • wspomaganie rozwoju psychofizycznego człowieka
 • praktyka kompetencji społecznych

Zawód przeznaczony dla osób, których pasją jest taniec i jego różnorodność ruchowa, które chcą zdobyć przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne dotyczące budowania choreografii, pracy z zespołem, a także pedagogiki tańca.

Podczas nauki tworzymy spektakle interdyscyplinarne (ruch, dźwięk, światło) oraz wykorzystujemy różne formy ruchu w działalności animacyjnej. Stawiamy na praktykę, zapewniamy zdobycie konkretnych umiejętności scenicznych (pokazy choreograficzne po każdym semestrze).

ANIMATOR DZIAŁAŃ FILMOWYCH

Wybrane przedmioty:

 • montaż filmowy
 • scenariusz filmowy
 • film w reklamie
 • wiedza o kulturze
 • realizacja etiud filmowych
 • filmoterapia
 • realizacja filmu animowanego
 • media cyfrowe

Kształcimy słuchaczy tworzących współczesną kulturę audiowizualną. Uczymy posługiwania się narzędziami służącymi do tworzenia komplementarnego dzieła filmowego.

 

Podczas nauki słuchacze realizują projekty filmowe; są przygotowywani do wykonywania zawodu. Dzięki poznawaniu m.in.: stylistyki, słownictwa i wiedzy z zakresu sztuki filmowej, zasad montażu filmowego, najnowszych technik multimedialnych, środków, metod i technik do tworzenia etiud filmowych, technik animacji filmowej, montażu reklamy społecznej oraz reklamy promocyjnej.

Podczas czterech semestrów nauki słuchacz Studium ma możliwość poznać i nauczyć się efektywnie stosować wybrane techniki filmowe. Wykorzystuje swoją wyobraźnię, intuicję, emocjonalność oraz intelekt podczas pracy nad projektem filmowym.

ANIMATOR FOTOGRAFII

Wybrane przedmioty:

 • kompozycja fotografii
 • historia i estetyka fotografii
 • pracownia fotograficzna
 • technika i technologia fotografii
 • multimedia
 • wiedza o filmie
 • ekspozycja fotografii
 • zarządzanie projektem

Słuchacz tego kierunku poznaje zagadnienia kompozycji fotograficznej.nW praktyce realizuje tematy związane z technologią fotografii oraz technikami fotograficznymi. Uczy się zasady prowadzenia pracowni fotograficznej,  posługuje się sprzętem służącym do rejestracji,
obróbki i publikacji obrazu.

W trakcie zajęć słuchacze poznają oprogramowanie wspomagające wykonywanie zadań fotograficznych. Zdobywają cenne doświadczenie realizując i rejestrując działania interdyscyplinarne oraz tworząc projekty multimedialne.

Absolwent zdobywa zawodowe umiejętności pozwalające na działanie w obszarze sztuki mediów współczesnych i animacji wykorzystując środki multimedialne.

Jak wygląda rekrutacja?

Policealne Studium Animatorów w Kaliszu oferuje bezpłatne kształcenie w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Czekamy na Twoje zgłoszenie – wypełnione formularze, dostępne są na stronie internetowej www.studium.kalisz.pl w zakładce REKRUTACJA

Kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu Studium (najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej) następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum) lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub poświadczony odpis);
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie;
 • 2 fotografie w formacie legitymacyjnym (3,5 cm x 4,5 cm).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Studium (drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście).

Rozmowa kwalifikacyjna jest spotkaniem, podczas którego poznajemy Twoje preferencje artystyczne i predyspozycje związane z wybranym kierunkiem nauki.

 

Co musisz przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Animator działań teatralnych – przedstawia dwa teksty (proza i poezja) oraz piosenkę;

Animator tańca – przedstawia dwa fragmenty (dwuminutowe solo w dowolnym stylu tanecznym oraz krótką improwizację);

Animator działań filmowych – dwa fragmenty filmowe wykonane w dowolnej technice;

Animator fotografii – przedstawia portfolio składające się z dwóch form wypowiedzi fotograficznej.

 

Masz pytania? Zadzwoń!

tel.: 62 766 04 46

POBIERZ INFORMATOR —> PLIK PDF

Close Menu