IMAG1207Finisaż 6 lutego 2015 r., godz. 19:00

„Rozmowy z Carycą”  to kolejny element tegorocznej sesji zimowej – przegląd fotografii w ramach egzaminu w pracowni multimediów i współczesnych środków rejestracji obrazu pod opieką artystyczną mgr. Michała Trusza. Gościny pracom naszych słuchaczy udzieliła Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim.

n klub – sztuka i edukacja
ul. Królowej Jadwigi 10, Ostrów Wielkopolski

Close Menu