Opis zawodu

To nowoczesny zawód oparty na kształceniu umiejętności praktycznych z zakresu metod i technik teatralnych, pracy w grupie, szczególnie nastawiony na artystyczny rozwój uczestników.

Przygotowujemy do realizacji autorskich projektów teatralnych, edukacyjnych, społecznych.


Wspieramy aktywność, w której praca narzędziami teatralnymi pozwala rozwijać wyobraźnię, doskonalić warsztat artystyczny, oraz tworzy przestrzeń do projektowania i przeprowadzania zmiany społecznej.

Nauka trwa 4 semestry realizowana jest w trybie stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym. Skierowana jest do osób zainteresowanych sztuką sceniczną, aktorstwem, tworzeniem spektakli, sztuką recytatorską i działaniami artystycznymi dla różnych grup społecznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent otrzymuje dyplom animatora kultury w zawodzie: animator działań teatralnych.

Posiada kwalifikacje do pracy artystycznej i animacyjnej w zakresie wykonawstwa teatralnego, do pracy animatora teatralnego w różnych grupach wiekowych.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • potrafi wypowiedzieć się poprzez różne formy teatralne, posiada umiejętność pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych,
 • potrafi inspirować teatrem i posługiwać się różnymi technikami scenicznymi dla potrzeb tworzenia spektaklu
 • posiada umiejętność posługiwania się głosem i oddechem w celu stosowania różnych środków ekspresji
 • potrafi realizować własne koncepcje artystyczne oraz pracować w grupie świadomie wybierając metody i techniki pracy do umiejętności warsztatowych grupy
 • jest przygotowany do pracy zawodowej i współdziałania w ramach zespołów w instytucjach kultury
 • posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania kultury i sposobów jej animowania
 • posiada wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej

Adresaci

Program skierowany jest do absolwentów liceów, techników, studentów kierunków humanistycznych, szkół artystycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych, które chcą zdobyć szeroki zakres praktycznych umiejętności z obszaru technik różnych dziedzin sztuki oraz wiedzę i doświadczenie dotyczące możliwości wykorzystywania nabytych kompetencji w pracy edukacyjnej, społecznej, pedagogicznej a także profesjonalnych działaniach artystycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent animacji działań teatralnych posiada umiejętności, doświadczenie i wiedzę niezbędne do realizacji własnych projektów, a także zasad dotyczących samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Jest przygotowany do pracy w obszarze kultury i sztuki zarówno w sferze realizacji działań instytucji kulturalnych (m.in.: teatry, domy kultury, muzea), edukacyjnych (szkoły, ośrodki socjoterapii, świetlice środowiskowe) jak i niezależnej, autorskiej pracy (instytucje pozarządowe, stowarzyszenia, inicjatywy twórcze, projekty teatralne).

 Dlaczego warto?

 • Będziesz pracował w kameralnych grupach pod okiem życzliwej i profesjonalnej kadry wspierającej Twój indywidualny rozwój.
 • Dzięki współpracy z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu oraz instytucjami kultury w regionie będziesz mógł współtworzyć realizowane tam projekty i wystąpić na profesjonalnej scenie.
 • Będziesz pracował w miejscu z profesjonalnym wyposażeniem sal (sala teatralna, taneczna, medialne).
 • Gwarantujemy bardzo intensywne doskonalenie umiejętności scenicznych. Do tego dochodzą umiejętności w zakresie pisania scenariuszy, projektowania scenografii, przygotowania do akcji animacyjnych. Nasi słuchacze odbywają też zajęcia w pracowni lalkarskiej, uczą się prawidłowej dykcji (sztuka słowa), zdobywają wiedzę z dziedziny literatury czy historii teatru i dramatu.
 • Nasza szkoła posiada własną salę teatralną z pełnym oświetleniem oraz zapleczem w postaci kostiumów i rekwizytów. Zajęcia teatralne prowadzone są przez lubianych i doświadczonych aktorów (mgr Małgorzata Kałędkiewicz, mgr Warszosław Kmita). Pod ich okiem studenci realizują swoje pierwsze spektakle, projekty sceniczne. Rozwijają swoją wyobraźnię, uczą się zasad rządzących sceną, sposobu zachowania na scenie.


Close Menu