OlefbZ głębokim żalem żegnamy Olecha Podlewskiego, wielkiego człowieka, twórcę i przyjaciela edukacji artystycznej w Polsce, wieloletniego dyrektora Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu.
Olechu, do zobaczenia!

Close Menu